Katalog

 

BITUMENSKE VALOVITE PLOČE

OSNOVNE INFORMACIJE: Bitumenske valovite ploče (AQUAWELL® LINE) su bitumenom impregnirane, farbane ploče od presovane celuloze. Koriste se za pokrivanje krovova ili oblaganje zidova kod vikendica, terasa, pavilona, poljoprivrednih i industrijskih hala. Nagib ugradnje između 7 i 85˚.

Ploče se seku ručnom pilom testerom, a fiksiraju se specijalnim AQUAWELL® ekserima za konstrukciju koja je dimenzionirana za uobičajena opterećenja vetra i snega. Uzdužno preklapanje ploča se menja u zavisnosti od nagiba krova imeđu 14 i 20 cm, a poprečno iznosi 1 ili 2 talasa. Provetravanje krova treba rešiti prema DIN 4108. Ovo praktično znači obezbeđenje ulaska vazduha kod strehe, njegov slobodan prolaz ispod ploča i izlazak zagrejanog vazduha kod slemena. Kod izrade slemena se koristi AQUAWELL® LINE slemenjača, za zatvaranje zabata krova AQUAWELL® LINE štitnik od vetra. AQUAWELL® LINE ploče ne propuštaju vodenu paru, stoga se na unutrašnjoj strani može pojaviti kondenzovana vlaga. Po potrebi ova vlaga se odvodi pomoću paropropusne krovne folije. Dimenzije letvi, njihovo rastojanje, način postavljanja i druge korisne informacije možete naći u uputstvu za ugradnju AQUAWELL® LINE bitumenskih valovitih ploča.

 

 

ROOFBOND® SHINGLE BITUMENSKE ŠINDRE

 

OSNOVNI PODACI: ROOFBOND® SHINGLE bitumenska šindra sa nosećim slojem od staklenog vela je izrađena od oksidiranog bitumena, krojen na pravilne oblike. Gornja površina je od drobljenog minerala u boji, koja zaštićuje bitumensku masu od mehaničkih uticaja i UV zračenja, a sa donje strane je delom kaširana folija, delom posipan kvarcnim peskom.

ROOFBOND® SHINGLE bitumenska šindra je proizvod pogodan za pokrivanje visokih krovova. Upotrebljiv je kod izvođenja novih krovova, ili kod obnove krovova sa ravnim pokrivačima. Kod krovnih konstrukcija sa ograničenom nosivošću su izuzetno povoljni. Sa bitumenskom šindrom može se lako rešiti pokrivanje i složenijih oblika krova, kao razčlanjeni i lučni krovovi jer je savitljiva, laka i brzo se postavlja. Dozvoljeni nagib krova je kod pravougaonih i biber tipa 15°–75°, a kod heksagonalnog tipa 20°–75°.

Donja konstrukcija za pokrivanje sa šindrom može da bude od drvene građe ili od metala i treba da je dimenzionisana za opterećenje sa vetrom i snegom. Podloga mora biti stabilna i zakivljiva a može se izraditi od dasaka, slojevitih ili OSB ploča. Na ovako pripremljenu podlogu šindru treba postaviti zajedno sa podložnom folijom, jer zajednički daju pokrivač sa jako dobrim karakteristikama koji ne propušta vodu, prašinu i vazduh. Podložnu foliju treba postaviti paralelno sa strehom, i ispod preklopa, sa skrivenim zakivanjem je pričvristiti za podlogu. Veličina preklopa kod nagiba krova od 15°–22° je 15 cm, a kod strmijih krovova dovoljno je 10 cm. Preklopi treba da se pokrivaju u pravcu slivanja. Podložnu foliju treba spustiti 5 cm na opšav strehe i zalepiti hladnim lepkom za šindru. Produžeci podložnih folija po redovima ne smeju pasti u istu liniju. Preklope kod uvala treba izvesti paralelno sa linijom uvala.

Šindru treba pričvrstiti za podlogu sa ekserom za šindru ili sa pravougaonom spajalicom, za veće nagibe krovova od 60° broj pričvršćivača treba duplirati. Zakivanje služi samo za privremeno pričvrščivanje a potpuno površinsko prijanjanje i vodonepropustljivost dostiže leti kada se od toplote šindre zalepe jedno za drugo. Dopunsko pričvršćivanje u vidu hladnog lepka za šindru treba koristiti u slučajevima: kada je nagib krova veći od 60°, ako se zbog limarije ne može koristiti ekser, ako je temperatura pri izvođenju ispod +10 ºC, ili ako postoji opasnost od oluje. Ukoliko se posle ugradnje u roku od nekoliko nedelja ne može očekivati da će od sunčeve toplote šindre da se zalepe (na primer kod izvođenja u jesen), treba koristiti grejanje ploča sa toplim vazduhom.

Kod krovova pokriveni sa ROOFBOND® SHINGLE bitumenskom šindrom treba obezbediti provetravanje krova po standardu DIN 4108. Praktično ovo znači uvođenje vazduha kod strehe, slobodnu cirkulaciju vazduha ispod pokrivača i slobodno izvođenje zagrejanog vazduha kod slemena. Ventilacija se može rešiti sa elementom za provetravanje slemenjače ili sa tačkastom ventilacijom između rogova. Tačkastu ventilaciju treba koristiti u slučajevima kada se sleme ne može zatvoriti sa elementom za provetravanje. Tačkastu ventilaciju treba postaviti blizu slemena, u drugom redu šindre, pričvršćivanjem sa vijcima iznad otvora koji odgovara veličini ventilacionog elementa. Šindre koje pokrivaju osnovu ventilacionog elementa treba zalepiti sa lepkom za šindru.

Opis ugradnje proizvoda vidi u uputstvu za ugradnju ROOFBOND® SHINGLE i u „ROOFBOND® SHINGLE” tehnici primene.

 

Pogledajte naš film:

Krovna pokrivanja, termoizolacija krova.

 

Aquawell bitumenska valovita ploča:

 

Roofbond Šindre: