Katalog

Profili za malterisanje i dopunski proizvodi » Geotekstilija
 

TERRAPLAST GEOTEX


  • EN 13249, 13250, 13251, 13252, 13253, 13254, 13255, 13256, 13257, 13265
  • podjednako se može koristiti kao filterski ili zaštitni-odvajajući sloj. U niskogradnji, upotrebljava se kao filterski sloj koji sprečava prodiranje finih čestica zemlje transportovane usled kiše ili podzemne vode u sloj grubog šljunka ili drobljenog kamena. Njihovom upotrebom se smanjuje količina šljunka za odvođenje vode i može se povećati efikasnost i vek trajanja drenaže. U visokogradnji upotrebljava se za mehaničku zaštitu bitumenske horizontalne hidroizolacije pre betoniranja ili za razdvajanje građevinskih materijala koji se zbog uticaja rastvarača ne slažu (primer termoizolacija od polistirola i hidroizolacija od PVC traka). Preporučuje se njena primena oko objekata kao neopterećeni filter ili kao zaštitni – odvajajući sloj, dok kod izgradnje puteva sa većim opterećenjem geotekstilija težine 200 i 300 g/m2
  • filcovani veštački materijal za filtriranje, otporan na korenje. Zbog guste strukture vlakna efikasno zadržava fine čestice zemlje, a vodu propušta. Materijal je otporan na korenje i ne truli, površinski je termoobrađen i zbog toga ima bolje mehaničke osobine nego geotekstilija proizvedena na klasičan način
Šifra artikla Naziv artikla Cena sa PDV-om Akcijska cena Pakovanje Cena proizvoda (sa PDV-om) Akcijska cena proizvoda (sa PDV-om) Naručena količina
0607-1300GY00 TERRAPLAST GEOTEX geotekstilija 80.06 RSD - 1,5 m × 50 m=75 m2 6 004.50 RSD -
 m2

Proizvod se može kupiti samo u originalnom pakovanju.

Povezani dokumenti
Povezani artikli