Katalog

Sistem suve gradnje » Gipskarton profili
 

MASTERPROFIL PVC-FLEX zaštitnik ivica za svodove

 • PVC
 • ugrađuje se u glet masu pre postavljanja mrežice
 • zaštitnik ivica krivih pozitivnih uglova i svodova
Šifra artikla Naziv artikla Cena sa PDV-om Akcijska cena Pakovanje Cena proizvoda (sa PDV-om) Akcijska cena proizvoda (sa PDV-om) Naručena količina
0108-00250000 MASTERPROFIL PVC-FLEX 2,5 m 22.30 RSD - 2,5 m × 20 kom=50 m/vez 1 115.00 RSD -
 m

Proizvod se može kupiti samo u originalnom pakovanju.

GIPSKARTON PROFILI UW-50 75 i 100 profili

 • EN 14195, DIN 18182-1:2007
 • Horizontalni zidni profili za spajanje gipskarton zidova sa podom, plafonom, odnosno horizontalni zidni profili za premošćavanje otvora od vrata
 • Kod spojeva sa podom, plafonom ili drugom konstrukcijom zbog smanjenja vibracije se ugrađuje samolepljiva sunđerasta traka. UW profil se fiksira za podlogu tiplama sa udarnim klinom na svakih 80cm
Šifra artikla Naziv artikla Cena sa PDV-om Akcijska cena Pakovanje Cena proizvoda (sa PDV-om) Akcijska cena proizvoda (sa PDV-om) Naručena količina
0751-10040012 MASTERPROFIL CE 05 UW-100 4,0 m 118.35 RSD - 12 kom/vez = 48 m 5 680.80 RSD -
 m
0751-07540016 MASTERPROFIL CE 05 UW-75 4,0 m 100.95 RSD - 16 kom/vez = 64 m 6 460.80 RSD -
 m
0751-05040020 MASTERPROFIL CE 05 UW-50 4,0 m 83.55 RSD - 20 kom/vez = 80 m 6 684.00 RSD -
 m
0776-10040012 GK profil 0,5 UW-100 4,0m 116.98 RSD - 12kom/vez = 48 m 5 615.04 RSD -
 m
0776-10030012 GK profil 0,5 UW-100 3,0m 109.79 RSD - 12kom/vez = 36 m 3 952.44 RSD -
 m
0776-07540016 GK profil 0,5 UW-75 4,0m 96.82 RSD - 16kom/vez = 64 m 6 196.48 RSD -
 m
0776-07530016 GK profil 0,5 UW-75 3,0m 96.82 RSD - 16kom/vez = 48 m 4 647.36 RSD -
 m
0776-05040015 GK profil 0,5 UW-50 4m 77.48 RSD - 20kom/vez = 80 m 6 198.40 RSD -
 m
0771-10030012 GK profil 0,4 UW-100 3,0m 91.78 RSD - 12 kom/vez = 36 m 3 304.08 RSD -
 m
0771-10040012 GK profil 0,4 UW-100 4,0m 91.78 RSD - 12 kom/vez = 48 m 4 405.44 RSD -
 m
0771-07540016 GK profil 0,4 UW-75 4,0m 77.46 RSD - 16 kom/vez = 64 m 4 957.44 RSD -
 m
0771-07530016 GK profil 0,4 UW-75 3,0m 77.46 RSD - 16 kom/vez = 48 m 3 718.08 RSD -
 m
0771-05040016 GK profil 0,4 UW 50 4,00m 63.71 RSD - 20 kom/vez = 80 m 5 096.80 RSD -
 m

Proizvod se može kupiti samo u originalnom pakovanju.

GIPSKARTON PROFILI UD-27

 • EN 14195
 • Kod spuštenih plafona, ugradnje potkrovlja i tankih zidnih obloga
 • Pocinkovani čelični profil dimenzije 27*28*27 mm
 • Kod spajanja profila sa zidom ukoliko spušteni plafon ima i funkciju zvučne izolacije potrebno je koristiti samolepljivu sunđerastu traku za oblikovanje elastične veze. UD profil treba pričvrstiti na svakih 80 cm, u zavisnosti od materijala zida tiplom sa udarnim klinom (beton, opeka) ili samonarezujućim vijkom (npr. termoizolovani čelični paneli)
Šifra artikla Naziv artikla Cena sa PDV-om Akcijska cena Pakovanje Cena proizvoda (sa PDV-om) Akcijska cena proizvoda (sa PDV-om) Naručena količina
0754-U4020020 MASTERPROFIL CE 05 UD-27 4,0m 47.30 RSD - 20 kom/vez = 80 m 3 784.00 RSD -
 m
0754-U3020020 MASTERPROFIL CE 05 UD-27 3,0m 47.30 RSD - 20 kom/vez = 60 m 2 838.00 RSD -
 m
0778-U4020020 GK profil 0,5 UD-27 4,0m 43.88 RSD - 20kom/vez = 80 m 3 510.40 RSD -
 m
0778-U3020020 GK profil 0,5 UD-27 3,0m 43.88 RSD - 20kom/vez = 60 m 2 632.80 RSD -
 m
0774-U4020020 GK profil 0,4 UD-27 4,0m (20kom/vez) 37.60 RSD - 20 kom/vez = 80 m 3 008.00 RSD -
 m
0773-U3020020 GK profil 0,4 UD-27 3,0m (20kom/vez) 37.60 RSD - 20 kom/vez = 60 m 2 256.00 RSD -
 m

Proizvod se može kupiti samo u originalnom pakovanju.

GIPSKARTON PROFILI CD-60

 • EN 14195
 • Kod spuštenih plafona, kod ugradnje potkrovlja i tankih zidnih obloga
 • Pocinkovani čelični profil dimenzije 27 x 60 x27 mm
 • Može se postaviti unakrsno u dve ravni ili u jednoj ravni
Šifra artikla Naziv artikla Cena sa PDV-om Akcijska cena Pakovanje Cena proizvoda (sa PDV-om) Akcijska cena proizvoda (sa PDV-om) Naručena količina
0755-C4016016 MASTERPOFIL CE05 CD-60 4m 69.46 RSD - 16 komad/vez = 64 m 4 445.44 RSD -
 m
0755-C3016016 MASTERPOFIL CE05 CD-60 3m 69.46 RSD - 16 komad/vez = 48 m 3 334.08 RSD -
 m
0779-C4016016 GK profil 0,5 CD-60 4,0m 65.22 RSD - 16kom/vez = 64 m 4 174.08 RSD -
 m
0779-C3016016 GK profil 0,5 CD-60 3,0m 65.22 RSD - 16kom/vez = 48 m 3 130.56 RSD -
 m
0775-C4016016 GK profil 0,4 CD-60 4,0m (16kom/vez) 57.25 RSD - 16 kom/vez = 64 m 3 664.00 RSD -
 m
0775-C3016016 GK profil 0,4 CD-60 3,0m (16kom/vez) 57.25 RSD - 16 kom/vez = 48 m 2 748.00 RSD -
 m

Proizvod se može kupiti samo u originalnom pakovanju.

GIPSKARTON PROFILI CW-50 75 i 100 profil

 • Vertikalni zidni profil za gipskarton zidove
 • EN 14195, DIN 18182-1:2007
 • Postavlja se u već prethodno položene UW profile. CW profile je zabranjeno zašrafiti za UW profile osim kod uglova, vrata i ukrštavanja pregradnih zidova
Šifra artikla Naziv artikla Cena sa PDV-om Akcijska cena Pakovanje Cena proizvoda (sa PDV-om) Akcijska cena proizvoda (sa PDV-om) Naručena količina
0752-10040012 MASTERPROFIL CE05 CW-100 4,0m 133.67 RSD - 12 kom/vez = 48 m 6 416.16 RSD -
 m
0752-10035012 MASTERPROFILCE05 CW-100 3,5m 133.67 RSD - 12 kom/vez = 42 m 5 614.14 RSD -
 m
0752-10030012 MASTERPROFIL CE05 CW-100 3,0m 133.67 RSD - 12 kom/vez = 36 m 4 812.12 RSD -
 m
0752-10027012 MASTERPROFIL CE05 CW-100 2,75m 133.67 RSD - 12 kom/vez = 33 m 4 411.11 RSD -
 m
0752-10026012 MASTERPROFIL CE05 CW-100 2,6m 133.67 RSD - 12 kom/vez = 31,2 m 4 170.50 RSD -
 m
0752-07540016 MASTERPROFILCE05 CW-75 4,0m 116.25 RSD - 16 kom/vez = 64 m 7 440.00 RSD -
 m
0752-07535016 MASTERPROFIL CE05 CW-75 3,5m 116.25 RSD - 16 kom/vez = 56 m 6 510.00 RSD -
 m
0752-07530016 MASTERPROFIL CE05 CW-75 3,0m 116.25 RSD - 16 kom/vez = 48 m 5 580.00 RSD -
 m
0752-07527016 MASTERPROFIL CE05 CW-75 2,75m 116.25 RSD - 16 kom/vez = 44 m 5 115.00 RSD -
 m
0752-07526016 MASTERPROFIL CE05 CW-75 2,6m 116.25 RSD - 16 kom/vez = 41,6 m 4 836.00 RSD -
 m
0752-05040020 MASTERPROFIL CE05 CW-50 4,0m 98.85 RSD - 20 kom/vez = 80 m 7 908.00 RSD -
 m
0752-05035020 MASTERPROFIL CE05 CW-50 3,5m 98.85 RSD - 20 kom/vez = 70 m 6 919.50 RSD -
 m
0752-05030020 MASTERPROFIL CE05 CW-50 3,0m 98.85 RSD - 20 kom/vez = 60 m 5 931.00 RSD -
 m
0752-05027020 MASTERPROFIL CE05 CW-50 2,75m 98.85 RSD - 20 kom/vez = 55 m 5 436.75 RSD -
 m
0752-05026020 MASTERPROFILCE05 CW-50 2,6m 98.85 RSD - 20 kom/vez = 52 m 5 140.20 RSD -
 m
0777-10030012 GK profil 0,5 CW-100 3,0m 123.97 RSD - 12kom/vez = 36 m 4 462.92 RSD -
 m
0777-07540016 GK profil 0,5 CW-75 4,0m 107.84 RSD - 16kom/vez = 64 m 6 901.76 RSD -
 m
0777-07530016 GK profil 0,5 CW-75 3,0m 107.84 RSD - 16kom/vez = 48 m 5 176.32 RSD -
 m
0777-07526016 GK profil 0,5 CW-75 2,6m 107.84 RSD - 16kom/vez=41,6 m 4 486.14 RSD -
 m
0777-05040020 GK profil 0,5 CW-50 4,0m 91.69 RSD - 20kom/vez = 80 m 7 335.20 RSD -
 m
0777-05030020 GK profil 0,5 CW-50 3,0m 91.69 RSD - 20kom/vez = 60 m 5 501.40 RSD -
 m
0772-10030012 GK profil 0,4 CW-100 3,0m 110.16 RSD - 12 kom/vez = 36 m 3 965.76 RSD -
 m
0772-07530016 GK profil 0,4 CW-75 3,0m 101.75 RSD - 16 kom/vez = 48 m 4 884.00 RSD -
 m
0772-05040020 GK profil 0,4 CW 50 4,00m 81.48 RSD - 20 kom/vez = 80 m 6 518.40 RSD -
 m

Proizvod se može kupiti samo u originalnom pakovanju.

MASTERPROFIL ALU zaštitnik ivica

 • standard i light (tanji materijal), dužine 2-2,5-3m
 • aluminium
 • zaštita ivica pozitivnih uglova, postavlja se u glet masu pre postavljanja mrežice
Šifra artikla Naziv artikla Cena sa PDV-om Akcijska cena Pakovanje Cena proizvoda (sa PDV-om) Akcijska cena proizvoda (sa PDV-om) Naručena količina
0104-12250125 MASTERPROFIL ALU zaštitnik ivica 12 × 24 2,5 m 19.05 RSD - 2,5 m × 50 db=125 m/vez 2 381.25 RSD -
 m
0104-12300150 MASTERPROFIL ALU zaštitnik ivica 12 × 24 3 m 19.05 RSD - 3 m × 50 kom=150 m/vez 2 857.50 RSD -
 m
0104-24250125 MASTERPROFIL ALU zaštitnik ivica 24 × 24 2,5 m 25.02 RSD - 2,5 m × 50 kom=125 m/vez 3 127.50 RSD -
 m
0104-24300150 MASTERPROFIL ALU zaštitnik ivica 24 × 24 3 m 25.02 RSD - 3 m × 50 kom=150 m/vez 3 753.00 RSD -
 m
0104-20250125 MASTERPROFIL ALU-L 20 x 20 zaštitnik ivica 2,5 m 18.76 RSD - 2,5 m × 50 kom=125 m/vez 2 345.00 RSD -
 m

Proizvod se može kupiti samo u originalnom pakovanju.