Katalog

 

OPŠTI INFORMATOR

 

PRIMENA:

Masterplast YU, kao iz sopstvene proizvodnje, tako i od distribuiranih proizvoda nudi kompletnu paletu elemenata suve gradnje, za sve gipskartone koje se nalaze na tržištu odnosno za izvesne faze gradnje lakih montažnih kuća. To su proizvodi vezani za suvu gradnju, nosači montažnih elemenata- profili za ukrućenje, elementi za fiksiranja, materijali za zaptivanje, kao materijali za termičku i zvučnu izolaciju. Mogu se primeniti kod montažnih pregradnih zidova, spuštenih plafona, ugradnja potkrovlja, zidnih obloga ili suvog malterisanja. Konstrukcija pored stručnog projektovanja zadovoljava estetske kriterijume, termičke i zvučne izolacione zahteve i otpornost na požar.

Pregradni zidovi:

Profili koji se koriste kod pregradnih zidova su horizontalni (UW) i vertikalni (CW) nosači, a proizvode se u standardnim veličinama od 50, 75 i 100 mm, od pocinkovanog čeličnog lima nominalne debljine 0,6 mm.

Gipskartonske konstrukcije se postavljaju na čvrstu, suvu površinu. Skelet zidova se sastoji od profila vezača UW i za neposredno fiksiranje ploča od profila montaža (CW).

 

UW profil se fiksira za podlogu na svakih 80 cm,a u njih poređeni CW profili se postavljaju na svakih 600 odnosno 625 mm, u zavisnosti od predviđenog opterećenja zida, visine i namene, držeći se propisa.

Ispod UW profila se, zbog akustike, na kontaktu zida, podne i plafonske konstrukcije, postavlja se samolepljiva sunđerasta traka.

Termička i zvučna izolacija pregradnih zidova se može poboljšati popunjavanjem prostora između ploča mineralnom vunom, koja treba da u potpunosti ispunjuje prostor i da nije u mogućnosti da sklizne. Materijali koji odgovaraju ovoj nameni nalaze se u prospektu Masterplasta-a, u poglavlju toplotne i zvučne izolacije.

Fiksiranje gipskarton ploča za vertikalnu konstrukciju se radi bez poklapanja spojeva, što znači da sa jedne strane počinjemo sa celom pločom (120, 125) a sa druge strane sa polovine ploče (60, 62,5 cm). Ploče se fiksiraju samonarezujućim vijcima prečnika 3,5 mm. Vijak treba da u slučaju metalne konstrukcije drži min. 10mm, a kod drvene konstrukcije min. 20 mm. Razmak vijaka je kod vertikalnih zidova max. 25 cm, kod plafonske konstrukcije max. 17cm. Rupe vijaka od ruba ploče treba da su udaljena najmanje 10 mm, a kod sečenih ploča 15 mm. Vijci se uvrću počevši od sredine ploče. Glava vijka treba da bude niža od ravni ploče, ali ne sme da probuši gipskarton ploču.

Potrošnja materijala pregradnih zidova, na metalnu noseću konstrukciju, sa montiranjem gipskarton ploča sa obe strane (1 m2)

gipskarton ploča, min. debljine 12,5 mm- 2 m²

UW zidni profil 0,8 m

CW zidni profil- 2 m

sunđerasta traka 1,3 m

vijak 25 mm 26 kom.

tipla sa udarnim klinom 6/40-1,8 kom.

Gips za popunjavanje zazora - 0,6 kg

bandaž traka- 3,2 m

Isover Akusto -1 m²

(zaštitnik ivica)

 

SPUŠTENI PLAFONI I UGRADNJA POTKROVLJA:

Prednosti primene:

Smanjuje visinu prostorije = smanjuje troškove grejanja

Prekriva kablove, instalacije i cevi za provetravanje

Poboljšava zvučnu izolaciju tavanice

Poboljšava zaštitu od požara

Spušteni plafoni ili obloge u potkrovlju se mogu instalirati na drvene i metalne konstrukcije. U slučaju drvene konstrukcije koristi se samo suv i ravan materijal bez čvorova. Metalna konstrukcija se sastoji od periferijalnih UD i CD profila. Za pričvršćivanje za plafonsku konstrukciju na malim montažnim rastojanjima *koristimo direktne vešaljke ili akustične amortizere, za velika montažna rastojanja* vešaljke sa žicama visilicama. Kod vatrootpornih plafona (Th = 90min) ili kod spuštenih plafona sa povećanim opterećenjem se koriste isključivo nonius visilice. Kod ugradnje potkrovlja ili kod spuštenih plafona između grejanih i negrejanih prostorija treba voditi računa o unutrašnjoj parnoj brani, potrebne tipove parne brane se mogu naći u prospektu MASTERPLAST-a , kod poglavlja Krovna pokrivanja.

 

 

 

Potrošnja materijala spuštenih plafona, metalna noseća konstrukcija sa jednim slojem gipskartona (1m²)

gipskarton ploča, min. debljina12,5 mm- 1m²

CD 60/27 profil -4 m

spužvasta traka 30 mm- 1,3 mm

vijak 25 mm -20 kom.

tipla sa udarnim klinom 6/40 (za fiksiranje UD profila)-1,6 kom.

vešaljka (visilica, ili sigurnosna vešaljka) - 1,6 kom

CD krstasta spojnica -3 kom

CD elemenat za nastavljanje -0,5 kom.

žica visilica- 1,6 kom.

gips za popunjavanje zazora -0,3 kg

bandaž traka 1,6 m

mineralna vuna (akustična ili termoizolaciona ,zavisi od zahteva) -1 m²

PE folija

Potrošnja materijala kod ugradnje potkrovlja, drvena konstrukcija, wsa jednim slojem gipskartona (1m²))

Gipskarton ploča -1m²

vešaljka -6kom.

vijak za drvo, 35 mm- 29 kom.

vijak za drvo 3,5/45 - 12 kom.

gips za popunu zazora- 0,3 kg

traka za učvršćivanje zazora-1,6 m

letvice -4 m

paronepropusna folija (prema projektu) -1m²

mineralna vuna (15+5 cm DOMO) -1m²

PVC ili ALU zaštitnik ivica ili ALUX zaštitnik ivica

Zidne obloge

Zidne obloge se pričvršćuju za čvrsti zid ili stoje samostalno ispred zida. Konstrukcija može da bude drvena ili metalna. Konstrukcije koje se pričvršćuju na zid mogu biti vertikalna drvena konstrukcija ili metalna konstrukcija od UD i CD profila koja je pričvršćena akustičnim amortizerima ili sa vešaljkama za zid. Zid koji stoji samostalno je pokriven samo sa jedne strane. Na gotovu konstrukciju fiksiramo gipskarton ploče ili neku drugu oblogu.

Postavljanje zidne obloge je potrebno u tri slučaja:

prekrivanje cevi ili provodnika, ukoliko debljina pregradnog zida nije dovoljna da cevi prolaze u zidu

poboljšavanje zvučne izolacije već postojećih zidova.

oblaganje zidova slabog kvaliteta, estetski nezadovoljavaljuće zidne površine, čija bi popravka bila neisplativa.

Suvo malterisanje:

Suvo malterisanje je tehnologija koja zamenjuje tradicionalnu vlažnu metodu malterisanja. Gipskarton ploče se lepe na zid od opeke ili betona. Za lepljenje se koristi specijalni lepak, a spojevi ploča se ispunjavaju gipsom i učvršćuju bandaž trakom. Ukoliko zid odnosno površina na koju se lepi jako ili neravnomerno upija vlagu (npr.stari porozni malter ili gasbeton ), pre lepljenja celu površinu treba premazati MASTERFIX® PRIMER univerzalnom podlogom (razređen sa vodom u razmeri 1:1).Preporučljivo je da visina ploče odgovara visini prostorije, uzimajući u obzir zazor od 1x1cm za provetravanje i sušenje gipsanih pogača za lepljenje.

Prednosti primene:

gradi se veoma brzo

unosi se minimalna vlaga, ne treba čekati na sušenje maltera.

iza kartonske obloge se mogu sprovesti razne cevi (do 16 mm)

gips upija i ispušta vodenu paru, reguliše klimu

Završne faze suve gradnje


Popunjavanje zazora

Uslovi: zatvorena fasada, prostorije bez promaje, pripremljena podloga od betona, suve i očišćene ploče i spojevi, temperatura iznad +5° (i na površinama).

Materijal:

Gips za popunjavanje zazora-vreme ugradnje oko 30 min.

Traka za učvršivanje zazora, stakleni veo (bandaž traka) ili

Samolepljiva staklena mreža ili

Papirna traka za učvršćivanje

Radne faze:

mešanje gipsa (oko 30 kg na 100m2)

popuna zazora, postavljanje trake za učvršćivanje,

poravnanje, dopunsko gletovanje, fino brušenje