Katalog

TOPLOTNA I ZVUČNA IZOLACIJA

 

Isomaster EPS

ISOMASTER® EPS materijali za toplotnu i zvučnu izolaciju su proizvodi od polistirola otvorenih ćelija (ekspandirani EPS), koji su odlični i trajni izolatori. Lako se obrađuju i sa jednostavnim alatima. Proizvode se u više tipova, ime tipa zavisi od otpornosti materijala na sabijanje. Koriste se u opsegu od -65°C do +85 °C, mada za trajno izlaganje temperaturama većih od +70°C nije preporučljivo. Dugotrajno izlaganje vlazi smanjuje izolacionu moć, zato ugradnja pod ovakvim uslvima je zabranjena. Polako gore (Euroklasse „E”), ne kapaju i posle prestanka direktong plamena se sami ugase. Materijal nije štetan na zdravlje i okolinu, bakterije i gljive ga ne napadaju, međutim štetočine i insekti ga mogu oštetiti, zato je na mestu ugradnje potreban mehanička zaštita. ISOMASTER® EPS ploče se proizvode u dimenziji od 50 * 100 cm, tj. 0,5 m2.

 

Isomaster EPS falcovani

Termoizolacione ploče ISOMASTER EPS 70-80-100-150 su na raspolaganju i u falcovanoj izvedbi. Njihova prednost je u eliminisanju efekta toplotnog mosta kod jednoslojne izvedbe fasadne termoizolacije. Efekat toplotnog mosta se manifestuje kod zazora koji se javljaju kao posledica netačne izvedbe, skupljanja termoizolacionog materijala i sl. Posebno se preporučuje kod izvedbi debljine od 10-15cm. Falcovane EPS ploče se proizvode u debljini od 5-15cm. Dubina falca je 15mm. Bruto površina falcovanih EPS ploča je 50 x 100cm, dok je neto površina 48.5 x 98.5cm

 

HIDROIZOLACIJA, ODVOĐENEJ VODE

Kod građevinskih konstrukcija, opasnost od dejstva vlage se može javiti u tri oblika: kao površinska u obliku atmosferske vode, vode ispod terena (zemljišna para, zemljišna vlaga, podzemna voda, filtrirana atmosferska voda u zemlji, odcepna voda), odnosno kao „korisna voda” u zavisnosti od funkcije objekta. Zaštitu konstrukcija izložene bilo kojem obliku vlage, može se izvesti sa vodonepropusnom izolacijom i sa odvođenjem vode od konstrukcije.

Ova dva načina su efikasni zajednički i zbog toga treba uskladiti izbor hidroizolacije sa tehnologijom odvođenja vode i kod projektovanja i kod izgradnje.

Od mnogobrojnih načina izolacija protiv atmosferskih voda najpouzdaniji su tradicionalni materijali na bazi bitumena, odnosno zbog jednostavnosti ugrađivanja rado korišćena PVC izolaciona folija – naravno tako ugrađene da budu zaštićene od štetnog dejstva sunčevog zračenja. Odvođenje padavina u obliku kiše, snega ili površinskih voda možemo rešiti odgovarajućim nagibom krovnih ravni, odnosno odgovarajućim krovnim pokrivačima, i pripadajućim olucima, slivnicima i kanalima. Ugrađena izolacija krovova pored odgovarajuće otpornosti na toplolu treba da bude otporan i na eventualna pomeranja konstruktivnih elemenata zgrade kao i na mehanička dejstva pri ugrađivanju. Elementi za odvođenje vode pored sposobnosti za odvođenje sa odgovarajućim nagibom treba da imaju i estetski izgled i mogućnost za lako čišćenje. Kod sve češće korišćenih zelenih krovova od izolacionih materijala se zahteva ne samo sposobnost zadržavanja vode od padavina nego i otpornost od razarajućeg dejstva korenja.

Kod podzemnih hidroizolacija su rasprostranjene izolacije na bazi bitumena zbog njihove otpornosti i trajnosti.

Položaj ugrađene hidroizolacije može biti horizontalna i vertikalna prema tome se grupišu i načini odvođenja vode. Odvod vode sa vertikalne površine se vrši sa površinskom drenažom, dok odvod vode po nekoj horizontalnoj liniji se vrši sa drenažnim cevima. Kompletni sistemi pored odgovarajuće sposobnosti odvodnjavanje vode, mogućnosti lakog čišćenja, primanja opterećenja, treba da spreči ispiranje čestica zemljišta i u slučaju kosih terena treba da spreči hidrostatički pritisak usled nagomilane vode. Treba da su otporni na štetna dejstva hemijski i bioloških uticaja zemlje, podzemne vode, korenja.

Pored prethodno navedenih vrsta izolacija može se javiti i potreba za izolaciju „korisnih voda“. Ova vrsta izolacije može se izvesti sa ugradnjom odvodnih kanala u podove i u zavisnosti od opterećenosti, sa korišćenjem PVC folija, bitumenskih premaza ili klasičnih bitumenskih izolacija.

Proizvodi kompanije MASTERPLAST-a nude savremene i pouzdane alternative za sve tri, gore navedene vrste hidroizolacije sa pripadajućim elementima za odvođenje vode.

 

Pogledajte naš film:

Odvođenje vode, hidroizolacija.

 

Terraplast: